Wymiana eternitu – jak zdobyć dofinansowanie, budynki gospodarcze i nie tylko

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MriRW) zapowiedziało drugi nabór wniosków o dofinansowanie wymiany azbestowych pokryć dachowych. Stanowi to istotny krok w kierunku eliminacji materiałów zawierających azbest oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Jak otrzymać dofinansowanie na wymianę eternitu? Co musisz wiedzieć?

Dofinansowanie przysługuje maksymalnie do 500 m2 azbestowego pokrycia dachu;

Wsparcie może być przyznane osobom fizycznym podlegającym ubezpieczeniu społecznemu przysługującemu rolnikom, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków rolniczych oraz które ukończyły 18 lat;

budynek musi posiadać numer identyfikacyjny zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

Dofinansowanie z drugiej puli programu jest dostępne tylko dla rolników, którzy nie byli beneficjentami ani nie otrzymali środków w ramach pierwszej edycji programu;

Jedna osoba może składać wnioski o wsparcie finansowe wielokrotnie, ale każdy z tych wniosków musi dotyczyć innego budynku lub budynków, na których planowana jest wymiana pokrycia dachowego;

niezależnie od liczby złożonych wniosków oraz całkowitej powierzchni wymienianego dachu (dachów), łączna wysokość wsparcia przyznana dla danego rolnika nie przekroczy kwoty 20 tys. zł;

Wsparcie finansowe przewidziane jest dla wymiany pokrycia dachowego na różnego rodzaju budynkach, które są używane w działalności rolniczej (obory, chlewnie, kurniki, stodoły, wiaty, garaże wolnostojące, budynki wielofunkcyjne, inne pomieszczenia i budowle gospodarcze służących do produkcji rolniczej);

Wsparcie finansowe nie obejmie budynków, które nie pełnią funkcji związanych z produkcją rolniczą (budynek mieszkalny, stolarnia, warsztat samochodowy, garaż wyłącznie na samochód osobowy, budynek handlowo-usługowy).

Od kiedy i do kiedy można składać wnioski składać wnioski o wymianę pokryć dachowych?

Nabór wniosków o dofinansowanie na wymianę pokryć dachowych zawierające azbest w gospodarstwach rolnych zostanie otwarty 15 grudnia 2023 roku i potrwa do 12 stycznia 2024 roku.

Wsparcie finansowe przewidziane jest dla wymiany pokrycia dachowego na różnego rodzaju budynkach, które są używane w działalności rolniczej, w tym:

Obory, chlewnie, kurniki, stodoły, wiaty;

garaże wolnostojące lub szeregowe do przechowywania ciągników, maszyn rolniczych lub innych urządzeń rolniczych;

budynki wielofunkcyjne – obejmują budynki, w których część powierzchni jest przeznaczona dla zwierząt, a część jako magazyny, np. do przechowywania zbóż, maszyn rolniczych lub innych materiałów związanych z działalnością rolniczą;

inne pomieszczenia i budowle gospodarcze służących produkcji rolniczej – np. owczarnie, stajnie, pieczarkarnie i inne.

Wsparcie finansowe nie obejmie budynków, które nie pełnią funkcji związanych z produkcją rolniczą. Oznacza to, że nie będą kwalifikować się do dofinansowania:

budynek mieszkalny – nawet jeśli część budynku jest wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej, stolarnia, warsztat samochodowy, garaż wyłącznie na samochód osobowy, budynek handlowo-usługowy, inne budynki, które niesłużące produkcji rolniczej.

Czym zastąpić eternit???

W większości przypadków eternit na budynkach gospodarczych układany jest na łatach. Dlatego idealnym rozwiązaniem są blachy trapezowe https://rettap.pl/blachy-trapezowe/ . Zapewniają one szybki montaż do istniejącego już łacenia ( czasami wymaga ono dobicia łat by zapewnić dobre podparcie ). Zamówić można blachy o długości całej połąci co zapewnia jednolite pokrycie bez łączeń poprzecznych. Do dyspozycji mamy pełną gamę balch wiodących producentów jak Budmat, Bratex, Pruszyński czy BP2. Zapewniamy szybką i kompleksową wycenę https://rettap.pl/kontakt/ . Możemy wybierać blachy od podstawowych nie malowanych blach alu-cynk , przez powłoki z połyskiem , matowe z gwarancjami od 10 do 75 lat. Ponadto producenci proponują możliwość filcowania blachy dzięki czemu nie mam potrzeby stosowania membran dachowych a na blasze nie powstają skropliny , jest ona wtedy także cichsza w czasie deszczu co zapewnia komfort przebywania pod dachem.